Coachning

Vi börjar med ett samtal via telefon och om vi kommer fram till att vi vill ses så bokar vi ett tid för ett inledande möte. När vi sedan ses så tar vi ett gemensamt beslut om det är aktuellt med fler tillfällen för coachning. Hur ditt eller ert upplägg sedan blir, beror på vad vi tillsammans kommer fram till.

För vem?

Coachning är för dig som inte riktigt vet vad du vill eller önskar i livet likväl som för dig som vet precis vad du önskar, men inte vet hur du ska lyckas. Det är för er som har en relation som inte riktigt är som ni önskar. Ni skulle vilja ha det bättre tillsammans, eller kanske är osäkra på om ni ska fortsätta tillsammans. Självklart är coachning även för dig som inte mår så bra.

 

Neuromotorisk stimulering

För att bidra till att du ska fungera så optimalt som möjligt erbjuder jag neuromotorisk stimulering. Det kan liknas med massage i ett mycket långsamt tempo, en skillnad är att du har kläder på dig.

Din kropp består av många olika system som alla har sin funktion och rytm. När varje
system fungerar var för sig och i samspel med varandra är systemet i balans. Det
neuromotoriska underlaget stimuleras av långsamma rörelser och består av balans mellan
den inre och yttre muskulaturen, balans mellan hjärnans delar och nervsystemets
kvalitet.

För vem?

Neuromotorisk stimulering passar de allra flesta. De som upplever något tecken på obalans i sitt system får ofta fina resultat av stimuleringen. Med obalans menar jag t.ex. stress, värk, oro, koncentrationssvårigheter, trötthet, depression och andra sjukdomstillstånd.

Kontakta mig genom att fylla i kontaktformuläret här.

Coachning, rådgivning, handledning, mentorskap

”För mig betydde coachningen väldigt mycket. Jag har blivit mer tillfreds i mig själv och jag har lärt mig att skilja på Du och Jag och att allt inte behöver vara rätt och fel. Det finns nu ett annat lugn i mig själv och jag jobbar mer för att komma till någonting istället för att fly från någonting. Mitt fokus ligger mer nu i vad JAG vill, inte hur jag tror att andra vill ha mig”.

Emelie Tärnfalk