RESTART

Jag vill bidra till att fler mår och fungerar bättre.
Tillgängliggöra, tydliggöra och framför allt praktisera det som är viktigt för att må och fungera bra.
Inga genvägar, inga metoder eller modeller.
Jag utgår från dig och det du behöver. På riktigt.

 

 

INDIVIDUELLA PROGRAM

Du ska få den hjälp, den kunskap och de redskap du behöver just nu. Därför erbjuder jag och mina kollegor RESTARTaktiviteter. Innehållet i aktiviteterna ska bidra till en ökad förståelse för dina egna beteenden – vad som ger och tar kraft, kunskap och redskap till att kunna återskapa kraft och balans, samt en medvetenhet om hur du önskar ha det och vad du behöver göra för att skapa det du önskar.

Ditt RESTARTprogram ska kunna ge dig ny kunskap och förståelse, samt tid till att integrera och genomföra värdefull förändring. Det ska kunna vara flexibelt och precist efter dina önskemål och behov.

  • Individuell coachning
  • Neuromotorisk träning, rörelseträning och andningsträning
  • Påminnelse om fundamentet (andning, näring, rörelse, återhämtning, meningsfullhet)
  • Möjlighet att delta på föreläsningar

 

Datum: När du behöver, vill och kan.

Pris: Beror på omfattning av vad du önskar att ditt program ska innehålla.

 

GRUPP PROGRAM

RESTARTtonåring & RESTARTkraft

Jag och mina kollegor möter och hjälper dagligen människor som har mindre kraft och mår sämre än de önskar och behöver. Det gäller barn, ungdomar såväl som vuxna. 

Innehållet i RESTART ska bidra till en ökad förståelse för egna beteenden – vad som ger och tar kraft. En medvetenhet om hur du önskar ha det och förstås kunskap om hur du kan skapa det du önskar. Flexibelt och precist efter dina önskemål och behov.

Något om innehållet:

  • Gruppträffar med föreläsning, reflektion, praktisk träning
  • Coachning
  • Neuromotorisk stimulering, rörelseträning och andningsträning
  • Påminnelse om fundamentet (andning, näring, rörelse, återhämtning, meningsfullhet)

RESTARTtonåring anpassar vi för dig som är mellan 15 och 20 år.

RESTARTkraft anpassar vi för dig som är äldre än 20 år.

Dag och tid: Under planering

 

 

Kommunikologiutbildning, Suss Björklund, Kommunikologcenter Sjöstaden
Kommunikologiutbildning, Suss Björklund, Kommunikologcenter Sjöstaden
Kommunikologiutbildning, Suss Björklund, Kommunikologcenter Sjöstaden