Boka höstens föreläsning/kursprogram redan nu.

Mitt syfte är att inspirera, väcka insikter och öka förståelsen för vad kommunikation är och hur din kommunikation påverkar dig själv och andra.

Det blir enklare att uppnå önskade mål och tillstånd genom en ökad medvetenhet och kunskap om kommunikation. Många missförstånd och konflikter kan undvikas.

Kommunikation är allt anpassar jag både i längd och med innehåll så att det passar din verksamhet:

  • Inspirationsföreläsning 2-4 timmar
  • Kursdag 6-8 timmar
  • Längre kursprogram med återkommande tillfällen och arbete däremellan, samt personlig och/eller grupphandledning